Salarissen sneller en zonder problemen uitbetalen?

Salarissen sneller en zonder problemen uitbetalen

Het is voor bedrijven een flinke opgave om de uitbetaling van de salarissen correct te laten verlopen. Elke werknemer krijgt zijn salaris op basis van de gewerkte uren, aangevuld met eventuele bonussen en correct gecorrigeerd als er sprake is geweest van verzuim wegens ziekte. De HRM afdeling is verantwoordelijk voor de salarisverwerking. Als een bedrijf … Lees meer