Salarissen sneller en zonder problemen uitbetalen?

Het is voor bedrijven een flinke opgave om de uitbetaling van de salarissen correct te laten verlopen. Elke werknemer krijgt zijn salaris op basis van de gewerkte uren, aangevuld met eventuele bonussen en correct gecorrigeerd als er sprake is geweest van verzuim wegens ziekte. De HRM afdeling is verantwoordelijk voor de salarisverwerking. Als een bedrijf ervoor kiest om de module voor salarisadministratie van AFAS aan te schaffen zal dit veel tijd besparen. De meeste tijdwinst wordt behaald doordat werknemers hun eigen urenadministratie kunnen bijhouden. Daarnaast zorgt de software er automatisch voor dat er geen fouten worden gemaakt.

Ingebouwde controles

De wetgeving op het gebied van salarissen verandert met grote regelmaat. Doordat de module salarisverwerking een product is dat in de cloud draait, zorgt AFAS ervoor dat alle klanten altijd op basis van de actuele wetgeving hun salarissen kunnen bepalen. Naast actuele wetgeving zijn ook ongeveer 200 CAO’s in het systeem geïmplementeerd. Daarnaast heeft de software ingebouwde audits, waarmee kan worden gecontroleerd of er geen fouten zijn gemaakt bij het berekenen van de salarissen. Deze audits worden volautomatisch uitgevoerd. Alleen als er onregelmatigheden worden gevonden zal de software dat melden. Door deze veiligheden wordt de kans dat er tijdrovende correcties moeten worden doorgevoerd aanzienlijk kleiner.

Pocket App

De werknemers van bedrijven worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor de gegevens op basis waarvan zij hun salaris krijgen uitbetaald. Daarvoor is een app ontwikkeld, de Pocket App. Nagenoeg alle HR gerelateerde communicatie kan door een werknemer via de app worden afgehandeld. Hij kan declaraties indienen, ziek- of weer beter meldingen doen, loonstroken inzien, zijn persoonlijke gegevens aanpassen, verlofaanvragen en de urenregistratie doen. De afdeling HR bespaart hiermee enorm veel werk. Als die app er niet is worden veel meldingen telefonisch of met behulp van e-mail gedaan. Die meldingen moeten dan allemaal handmatig worden verwerkt.

Dashboards

De software voor de salarisverwerking wordt door bedrijven gebruikt om zelf de salarisadministratie uit te voeren. De software maakt het echter ook mogelijk om de salarisadministratie uit te besteden aan een administratiekantoor. Doordat deze administratie een onderdeel is van een ERP oplossing is er een rechtstreekse koppeling met HR. Uit de combinatie van alle data kunnen er met dashboards snel actuele gegevens worden opgevraagd. Zoals de loonkosten, de ontwikkeling van loonschalen, overzichten van verloven en verzuimcijfers, maar ook loonbeslagen en leningen waar de werknemers mee te maken hebben.